STV-Testtage Mädchen, Genf

STV-Testtage Mädchen, Genf

Geschlecht
Frauen
Ort
Genf

AK 8 ( 22 )
• Amélie Waldner 22. Rang ( am Sprung Verletzt - Test unterbrochen ( kein Sprung und Barren ) )
AK 9 ( 18 )
• Clemence Gobet 5. Rang
• Fiona Heinzmann 12. Rang
AK 10 ( 17 )
• Anastassia Pascu 1. Rang
• Emily Cooch 3. Rang
• Léonie Gottier 6. Rang
• Lya Weyermann 11. Rang
• Julia Röthlisberger 12. Rang
AK 11 ( 11 )
• Alena Sommer 5. Rang
• Aline Baumgartner 8. Rang
• Silja Kummer 9. Rang
AK 13 ( 6 )
• Fabienne Studer 4. Rang
AK 14 ( 6 ) - nur Kraft und Beweglichkeit
• Rebekka Schuster 4. Rang

http://www.stv-fsg.ch/de/anlaesse/ranglisten/?tx_damdownloadcenter_pi1%…